EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTALARININ KONUSU

Sigortalının emrinde veya hizmetinde çalıştırdığı personelin, sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen değerlerini; çalmak, zimmetine geçirmek, hile,dolandırıcılık, sahtecilik yolu ile sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal hallerini kapsar ve sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı poliçede belirtilen tutarı geçmemek üzere temin eder .